Completamente pechado con táboa de intercambio dual